อุโมงค์เดินลอด ถ.มหาราช – ถ.หน้าพระลาน เฟสแรก เปิด ธ.ค. นี้ !

ดีเดย์ !เปิดใช้ โครงการอุโมงค์ทางเดินลอด ถนนมหาราช – ถนนหน้าพระลาน และท่าเรือท่าช้างโฉมใหม่ รอบพระบรมมหาราชวัง เฟสแรก ธ.ค. นี้ รับนโยบายเปิดประเทศ คาดรองรับนักท่องเที่ยว ได้วันละ 35,000 คน

24 ตุลาคม 2564 – Progressive Thailand โพสต์ถึงความคืบหน้า โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนมหาราช – ถนนหน้าพระลาน และท่าเรือท่าช้างโฉมใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ว่าพร้อมเปิดใช้เฟสแรกในเดือนธันวาคมนี้ โดยโครงการดังกล่าว ถูกพัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนพระบรมมหาราชวัง อีกทั้งจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ และโครงการสร้างท่าเรือท่าช้างโฉมใหม่สร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นและปรับปรุงท่าเรือให้มีความสวยงามให้เข้ากับสถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณโดยรอบ ซึ่งระยะแรก อุโมงค์ทางเดินลอดบริเวณถนนมหาราชจะก่อสร้างเสร็จ และคาดว่าจะเปิดใช้บริการได้ในช่วงเดือนธันวาคม นี้ ส่วนเฟสที่เหลือทั้งหมด คาดจะก่อสร้างแล้วเสร็จในต้นปี 2565

รูปแบบก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนมหาราชและถนนหน้าพระลาน

สำหรับโครงการอุโมงค์ทางลอดบริเวณ สนามหลวงดังกล่าวนั้น มีสำนักการโยธา กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ แบ่งเป็น 3 จุดดังนี้

งานก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน ประกอบด้วย

อุโมงค์ทางเดินลอดบริเวณจุดตัดถนนถนนหน้าพระธาตุ กับถนนหน้าพระลาน ระยะทาง 96 เมตร ความลึก 6.6 เมตร ประกอบด้วยโถงพักคอย พร้อมห้องน้ำชาย 21 ห้อง ห้องน้ำหญิง 51 ห้อง ทางขึ้นลง 4 จุด (ระบบบันไดเลื่อน) มีชั้นลอยเป็นห้องเครื่อง สำหรับงานระบบควบคุม พื้นที่รวม 6,800 ตารางเมตร สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึงวันละ 35,000 คน และงานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟแสงสว่าง ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์ คืนสภาพพื้นที่

อุโมงค์ทางเดินลอดบริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีไทยสาขาหน้าพระลาน ระยะทาง 37 เมตร ประกอบด้วย ทางเดินลอดใต้ดิน ทำงขึ้นลง 3 จุด (ระบบบันไดเลื่อน) พื้นที่รวม 390 ตารางเมตร และงานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟแสงสว่าง ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์ คืนสภาพพื้นที่

งานก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช ประกอบด้วย

เป็นโครงการก่อสร้างทางเดินลอดชั้นใต้ดิน ระยะทาง 90 เมตร ความลึก 4.7 เมตร ประกอบด้วย โถงทางเดิน พร้อมห้องน้ำชาย 15 ห้อง ห้องน้ำหญิง 20 ห้อง ทางขึ้นลง 2 จุด (ระบบบันไดเลื่อน) พื้นที่รวม 1,150 ตารางเมตร งานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟแสงสว่าง งานระบบระบายอากาศและ ปรับอากาศ ระบบจราจรและงานปรับปรุงภูมิทัศน์

ทั้งนี้ กทม.คาด เมื่อโครงการแล้วเสร็จทั้ง 2 โครงการ จะทำให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึงวันละ 35,000 คน และมีการจัดระเบียบความปลอดภัยด้านการจราจร บริเวณท้องสนามหลวง และพระบรมมหาราชวัง

อ้างอิงข้อมูลและภาพ : Progressive Thailand ,กรมโยธาฯ

อ้างอิงข่าว https://www.thansettakij.com/property/500780